Dakilang Pagsamba

TitleLengthPlay
Dahil Kay Kristo
Ikaw Lamang Hesus
Kailangan Ko Ang Iyong Gabay
Katangi-tangi
Listen To The Sound
Lord, I Am Nothing
Magpupuri Sa Iyo
Para Sa 'Yo Lamang
Sa 'Yong Trono
Si Yahweh Ang Aking Pastol
The Name Above All Names
Walk With God
You Are Worthy