Pamaskong Handog 1

TitleLengthPlay
Ang Diwa Ng Pasko
Christmas Means Jesus
Jesus Christ, The Gift Of God
Let's Celebrate Jesus
Nag-iisang Messias
Pasimulang Buwan Ng Pasko
Pasko Sa Atin
Paskong Kay Saya
Si Hesus Ang Pasko
Tunay Na Pasko
Uulan Ng Biyaya Sa Pasko